Hippekinderspullen heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Hippekinderspullen.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Hippekinderspullen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Hippekinderspullen geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, dus wanneer u een bestelling bij ons doet of wanneer u uw gegevens aanpast.

Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces:· Naam · Adres · Postcode · Woonplaats · Land · E-mailadres · Telefoonnummer · Mobiele telefoonnummer. De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met uw pakket of de levering is. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij zullen uw e-mailadres nog één maal gebruiken, wanneer wij u verzoeken uw bestelling en webshop te beoordelen via de onafhankelijke partij Webwinkelkeur. Ook zij gebruiken uw e-mail adres alleen eenmalig voor het verzenden van dit verzoek.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert op onze site via ‘account’, kunt u aangeven of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u deze optie aan, dan ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief met interessante aanbiedingen en nieuwtjes. U moet hier dus uitdrukkelijk toestemming voor geven (opt-in) en wanneer u zich voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via de link in de nieuwsbrief of door ons een reply e-mail te sturen met hierin het verzoek u af te melden. Uw overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

De afhandeling van uw bestelling

Uw adresgegevens worden aan onze pakketdienst doorgegeven teneinde uw bestelling te kunnen verzenden. Tevens worden gegevens relevant voor uw betaling aan onze betaalprovider doorgegeven (Pay.nl). Hoe zij met uw gegevens omgaan vindt u terug in het privacybeleidop hun website. Een aantal van onze producten wordt via dropshipment rechtstreeks door de leverancier aan u verzonden. Voor een juiste afhandeling verstrekken wij uw adresgegevens aan deze leveranciers. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet voor marketingdoeleinden. Met deze zgn verwerkers zijn middels verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt omtrent de privacy van onze klanten, danwel zijn deze terug te vinden op de website van de desbetreffende leverancier.

Cookies

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Onze sites bevatten links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Hebberz zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Contact opnemen met Hippekinderspullen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hippekinderspullen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site van Hippekinderspullen.nl of uw ervaringen met onze site, kunt u contact met opnemen met:

Hippekinderspullen

Steynlaan 32
3701 EG Zeist
030 – 205 99 88

info@hippekinderspullen.nl